Publiek- private samenwerking

Er komen steeds meer PPS-projecten in Nederland. Van gebiedsontwikkelingen tot project-PPS, zoals wegen, scholen, ziekenhuizen. Echter, er doen zich geluiden voor, dat opdrachtgevers nog te veel bezig zijn met uitspecificeren, wat ze willen. Hierdoor verwordt PPS tot de klassieke opdracht. Wat zijn de basisvoorwaarden voor een vruchtbare PPS? En wat is PPS nu eigenlijk?

Om met dit laatste te beginnen: de algemene kenmerken van PPS zijn het aangaan van relatief langdurige relaties tussen overheden en private partijen, een overdracht van het geheel of een gedeelte van de financiering en/of de risico's naar de private partij, de deelname van de private partij aan de uitwerking, de realisatie, de daadwerkelijke uitvoering en de exploitatie van het project,

De overheid moet hierbij duidelijk voor ogen staan wat het doel is van de samenwerking met private partijen. Op basis van een evaluatie vooraf moet er een indicatie zijn dat samenwerking met private partijen toegevoegde waarde kan opleveren ten opzichte van alternatieve uitvoeringswijzen. Er moet sprake zijn van heldere en gemeenschappelijke doelstellingen van zowel overheid als private partijen bij het project. Er moet politiek draagvlak en bestuurlijk commitment zijn voor het project en de samenwerking met private partijen.

Door de samenwerking moeten de risico's van het project beter beheerst kunnen worden (door overdracht van die risico's aan private partijen, omdat zij die beter kunnen beheersen) en/of de risico's kunnen worden gedeeld. De contouren van het project moeten voldoende duidelijk zijn voordat een samenwerking met private partijen kan worden aangegaan, maar het project moet niet al volledig 'uitgetekend' zijn omdat er anders geen ruimte is voor een efficiënte inbreng van private partijen;